Stal Iberica is een kleine, professionele fokstal van Pura Raza Española (PRE) of het zuivere Spaanse paard. Dit prachtige ras onderscheidt zich in schoonheid en karakter van alle andere paardenrassen. Bovendien hebben ze door hun bouw en functionaliteit een bijzondere aanleg voor de dressuursport.

We richten ons op het fokken van kwaliteitsvolle PRE’s geschikt voor zowel de sport als voor de recreatieve ruiter. Voor ons moet een goed paard in de eerste plaats functioneel zijn. Hij moet een zekere maat hebben een goede beweger zijn. Naast het beschikken over de fysieke capaciteiten moet hij ook de wil hebben om te werken. Eigenschappen die we proberen te verenigen zonder daarbij het nobele karakter en de typerende schoonheid van het Spaanse paard uit het oog te verliezen. Beweging, karakter en functionaliteit zijn daarbij de belangrijkste criteria.

Naast het genetische aspect zijn we ook van mening dat de omgeving waarin het paard opgroeit en gehouden wordt, zijn bijdrage levert aan de ontwikkeling van een evenwichtig paard. Onze paarden hebben 365 dagen per jaar toegang tot weide of buitenloop. Wij zijn van mening dat het van cruciaal belang is dat in bijzonder jonge paarden, permanent kunnen beschikken over voldoende bewegingsruimte, en dit zowel voor hun fysieke ontwikkeling als voor hun mentale evenwicht. Stal Iberica beschikt over verschillende weiden gelegen binnen een straal van 3 km. Dit geeft ons de mogelijkheid te wisselen tussen de weides zodat de weiden ook bijtijds kunnen rusten. Een bijkomend niet te onderschatten voordeel van ons weidesysteem, is dat onze paarden reeds van zeer jong vertrouwd geraken met de trailer.

Onze veulens blijven voor minimaal 5 maanden(ingeval van verkoop) of langer bij hun moeder. Het spenen proberen we zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Het veulen of de veulens worden vanaf dan steeds bij andere paarden in de weide gehouden.

Voor meer info over onze fokproducten zie rubriek “onze paarden”

We hebben regelmatig één of meerdere paarden te koop staan waarvan eigen gefokte veulens of soms andere. Voor meer info zie rubriek “paarden te koop”

 

Stal Iberica

Ganzendries 110
B- 3212 Pellenberg – Lubbeek

0496 504676

BTW: 0828 015 754